Bakgrund

Jag har senaste tiden läst en del debattinlägg och reportage om människor som hamnat i liknande situation som jag. Alltså sjuk, men ändå klassad som fullt arbetsför av Försäkringskassan och därmed utan sjukpenning.

Det började med ett reportage i SVT:s Agenda om "Adam" som är drabbad av utmattningssyndrom men som plötsligt bedömdes ha full arbetsförmåga av Försäkringskassan. I programmet framkom att orsaken troligen är de nya handläggninsrutiner som FK infört sedan 1 november 2016. Dessa är en följd av två domar i kammarrätten som visade att FK inte tillämpat lagstiftningen på rätt sätt. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll var med i programmet och lovade ett nytt lagförslag som skulle möjliggöra för FK att gå tillbaka till de handläggningsrutiner som gällde innan.

En och en halv vecka senare kom Linda Beckerts insändare i NSD som fick stor spridning på sociala medier (jag tog upp det i mitt debattinlägg här på bloggen). Hon gav uttryck för sin stora frustration över att FK inte godkänner de sjukskrivningar hennes utmattningspatienter är beroende av för att kunna bli friska.

Två dagar senare kom ett debattinlägg i VK från tre överläkare verksamma vid stressrehabiliteringen på Norrlands Universitetssjukhus (NUS). De beskrev utförligt och bra vad som blivit fel. Deras beskrivning bekräftar Linda Beckerts insändare och stämmer även väl överens med vad mitt eget rehabteam gett uttryck för. Jag anar att det finns många fler rehabiliteringsenheter som också upplever samma sak och jag hoppas att fler höjer sina röster nu.

I insändaren och debattartikeln nämns de "objektiva fynd" som Försäkringskassan ställer krav på ska finnas. Det låter ur ett rättsperspektiv helt rimligt. Vi kan såklart inte sjukskriva helt utefter godtycke. Däremot är risken stor att detta krav slår orättvist, eftersom att alla sjukdomar inte är lika lätta att dokumentera.

Jag fick avslag och sedan nya insikter

I december genomgick jag den teambaserade medicinska utredning (TMU) som Försäkringskassan har som beslutsunderlag för oss som varit sjukskrivna länge. Utredningen är standardiserad och lika för alla. Den är även det underlag som ges störst tyngd i FK:s bedömning av rätten till sjukpenning. Utredningen väger alltså tyngre än alla sjukintyg och eventuella andra synpunkter från medicinska specialister.

Jag tyckte själv att utredningen var bra. Den gav en överblick över mina olika förmågor på ett effektivt och kortfattat sätt. Däremot blev jag chockad över hur FK tolkade resultatet av utredningen och det beslut de sedan tog.

Där brast logiken totalt för mig. Jag förstod ingenting. I vanliga fall är det logiska tänkandet en av mina bästa vänner och jag brukar kunna förstå det mesta. När jag inte kunde förstå det här beslutet så kände jag mig maktlös och rädd (vilket ni kan läsa om i tidigare inlägg).

Härom dagen insåg jag dock att logiken faktiskt fortfarande var min vän. Allt det som hänt den senaste tiden hade äntligen hunnit processas i min hjärna och jag kände instinktivt att det måste vara en eller flera bitar som fattas i det här pusslet.

Jag visste ju vad Försäkringskassans utredning innehåller, eftersom jag själv nyligen varit igenom den. Jag tänkte på alla de olika självskattningsformulär jag fick fylla i. Det fanns formulär för depression, ångest, diverse andra psykiska besvär, personlighetsdrag och ADHD, men det fanns ingenting som berörde hjärntrötthet.

Slutledningen kom som av sig själv. Graden av hjärntrötthet kan helt enkelt inte utredas av FK:s TMU i dagsläget. Hjärntröttheten må stå nämnd med ord i utredningen, men utan tydlighet kring omfattningen eller hur den påverkar arbetsförmågan blir det hela mycket oklart och svårbedömt. Utan ett rättvisande och tydligt underlag kan handläggaren på FK inte ta hänsyn till hjärntröttheten i sin bedömning av en persons arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Allt föll på plats för mig där och då. Den där saknade pusselbiten kan vara just det här jag precis kommit fram till. Det där svåra, komplexa som inte går att ta på eller visa objektiva fynd för - det kan vara hjärntröttheten! Jag visste inte om jag tänkte fel eller inte, men kände starkt att jag måste ta reda på det. Tänk om det är hjärntröttheten som är nyckeln!

Efteråt kände jag mig lättad. Det fanns logik i världen igen och det var skönt. Jag lade allt annat åt sidan för att försöka skriva mitt debattinlägg.

Hjärnan, hjärntrötthet och verktyg som faktiskt finns!

Hjärnan är otroligt komplex. Jag har läst allt vad jag bara har orkat om hjärnan under de drygt tre år jag varit sjuk. Trots allt jag läst och lärt så stöter jag ständigt på ny kunskap och får nya insikter. Hjärntrötthet i sin tur, är ett komplext tillstånd. Det pratas mest om utmattningssyndrom, men hjärntrötthet kan bli följden av många andra diagnoser som exempelvis skalltrauma, hjärntumör, stroke, MS, autism, adhd, ME/CFS, hjärnhinneinflammation, SHR/MCS mm. Ja, egentligen allt som på något sätt drabbar hjärnan. Problematiken kring själva hjärntröttheten är densamma - men orsakerna skiljer. Det kanske är en bidragande orsak till att ämnet inte blivit lyft på ett tillräckligt konkret sätt tidigare.

Med tanke på alla dessa lager av komplexitet är det inte så svårt att förstå svårigheterna i att mäta och beskriva hjärntrötthet på ett tydligt sätt. Symptom på hjärntrötthet kan dessutom lätt förväxlas med symptom på depression. Jag tror att det i ganska många fall leder till en felaktig depressionsdiagnos och till följd av det även en felaktig rehabilitering för personen i fråga.

Det finns dock en hel del kunskap som skulle kunna göra stor nytta om den bara blev mer välkänd för patienter och läkare samt handläggare inom olika myndigheter. Framför allt vill jag hänvisa till Göteborgs universitets sida om hjärntrötthet. Där har Lars Rönnbäck (överläkare i neurologi) och Birgitta Johansson (docent, specialist i neuropsykologi) samlat lättillgänglig fakta och forskningsframsteg i ämnet. En guldgruva för alla som är drabbade, närstående eller vårdpersonal.

Där finns också ett självskattningsformulär "Mental Fatique Scale" MFS). Jag har ärligt talat inte kollat så noga på MFS tidigare, förmodligen för att jag inte haft någon anledning. Mina symptom har varit uppenbara både för mig och mitt rehabteam och den här typen av förtydligande har aldrig varit nödvändigt. Däremot så tog jag en närmare titt för några dagar sedan. Under tiden jag fyllde i MFS-formuläret insåg jag att den här typen av skattning skulle kunna vara precis den typen av objektivt fynd som Försäkringskassan efterfrågar.

Med MFS kan patientens hjärntrötthet identifieras och skattas av läkarteamet tillsammans med patienten. MFS skiljer ut hjärntrötthet från andra liknande diagnoser, så en tydlig bild av problematiken kan komma fram. Resultatet från MFS skulle kunna ingå som en del i sjukintyget för nyligen sjukskrivna, men också kunna införas som standard i FK:s TMU. På så sätt skulle kvaliteten på beslutsunderlaget höjas och därtill även kvaliteten på besluten. Följden av det borde rimligtvis leda till en bättre rehabiliteringskedja som i slutändan lämnar ifrån sig starkare och friskare personer, som inte återfaller i utmattning om och om igen.

Jag ska göra mitt bästa för få till en förändring

Jag har inte sett någon föra fram den här aspekten av utmattningsproblematiken tidigare. Därför känner jag att jag måste följa upp den och se om min fundering kan visa sig ha bäring i verkligheten. Jag kommer att gå vidare i det ordinarie beslutsförfarandet genom att först begära omprövning av FK:s beslut och sedan även överklaga mitt ärende vidare om det krävs.

Samtidigt skriver jag här på bloggen för att försöka nå bredare kretsar. Det ska bli intressant att se om det jag skriver om kan få fäste utanför min egen lilla bubbla. Har du som läsare egna erfarenheter, kunskap eller annan insikt i det här ämnet så kommentera gärna i kommentarsfältet eller skicka ett mail till mig. Vill du i egenskap av reporter eller liknande lyfta ämnet i något annat forum så ställer jag gärna upp och hjälper till i den mån jag kan.

Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket!

Edit (2018-04-20): Jag har fått tips om att användare utanför sverige inte kan se klippet från SVT:s Agenda, men här finns en väg runt det.

comments powered by Disqus